Guider

Börja med aktier – hur kommer man igång?

Att investera i aktier kan vara en lönsam och spännande process, men det är viktigt att ha en strategi på plats och göra ordentlig forskning innan du köper aktier. Genom att öppna ett konto hos en aktiemäklare, göra din forskning och köpa dina första aktier, kan du komma igång med att investera i aktier. Det är också viktigt att lära sig att hantera din portfölj på ett effektivt sätt och att ha en diversifierad portfölj för att minimera risken.

Artiklar

Private banking, vad är det?

Private banking är en form av banktjänst som erbjuds till höginkomsttagare och rika personer. Det är en personlig och skräddarsydd tjänst som syftar till att … Läs mer

Artiklar

Vad är ett aktieindex och vad betyder OMX?

Ett aktieindex är en samling av aktier som valts ut och grupperats för att representera marknaden eller en sektor. Indexet visar hur priserna på dessa aktier rör sig i förhållande till varandra och ger en indikation på hur väl marknaden eller sektorn presterar. OMX är ett aktieindex som mäter prestationen av aktierna på de nordiska börserna. Aktieindex används för att följa marknadsprestation över tid och utveckla investeringsprodukter som indexfonder och ETF:er.

Artiklar

Panik på börsen: Strategi för de röda siffrorna

När panik uppstår på börsen är det viktigt att inte reagera impulsivt. Istället kan investerare använda strategier som att ha en plan, titta på företagens fundamenta, vara försiktig med panikköp, fokusera på kvalitet och diversifiering och ha en långsiktig syn. Genom att vara disciplinerad och att fatta välgrundade beslut kan investerare öka sina chanser att göra lönsamma investeringar över tid.