Guider

Börja med aktier – hur kommer man igång?

Att investera i aktier kan vara en lönsam och spännande process, men det är viktigt att ha en strategi på plats och göra ordentlig forskning innan du köper aktier. Genom att öppna ett konto hos en aktiemäklare, göra din forskning och köpa dina första aktier, kan du komma igång med att investera i aktier. Det är också viktigt att lära sig att hantera din portfölj på ett effektivt sätt och att ha en diversifierad portfölj för att minimera risken.