Vad är ett aktieindex och vad betyder OMX?

Ett aktieindex är en samling av aktier som valts ut och grupperats för att representera marknaden eller en sektor. Indexet visar hur priserna på dessa aktier rör sig i förhållande till varandra och ger en indikation på hur väl marknaden eller sektorn presterar. OMX är ett aktieindex som mäter prestationen av aktierna på de nordiska börserna. Aktieindex används för att följa marknadsprestation över tid och utveckla investeringsprodukter som indexfonder och ETF:er.